Recensie De fotograaf van Mauthausen HC door Pedro J. Colombo & Salva Rubio

Recensie De fotograaf van Mauthausen HC door Pedro J. Colombo & Salva Rubio

 

Recensie De fotograaf van Mauthausen HC
door Pedro J. Colombo & Salva Rubio

 

Het regent oorlogsstrips in de stripwinkel tegenwoordig. Goed nieuws natuurlijk, maar de overdaad maakt ook dat de stripliefhebber selectiever kan zijn. Zo zou een strip als De fotograaf van Mauthuasen zomaar eens 'te licht' bevonden kunnen worden op basis van het niet al te spectaculaire tekenwerk van Pedro J. Colombo. Dat is niet slecht, maar het springt er ook niet echt uit. Het verhaal van Salva Rubio is echter wel bijzonder.

Hij vertelt een op historische feiten gebaseerd verhaal over een gevangene in het concentratiekamp Mauthausen. Francois Boix wordt er te werk gesteld als assistent van overste Paul Ricken, die foto's maakt van dode gevangenen. De foto's zijn méér dan archiefmateriaal, want Ricken verandert regelmatig iets aan de plek waar de dode kampbewoners gevonden worden of aan hun houdingen. Zijn foto's zijn op een lugubere wijze perféct, het lijkt erop alsof hij daarmee de dood tot kunst wil verheffen. Dat ondervindt Boix bijna aan den lijve als Ricken hém meeneemt naar het bos om hem fotograferen...

Een strip over het leven in een concentratiekamp is natuurlijk altijd aangrijpend om te lezen, in het geval van De fotograaf van Mauthausen zitten de aangrijpendste scènes echter aan het eind, als Boix' het kamp overleefd heeft. Het is hem tijdens zijn gevangenschap gelukt afdrukken van Ricken's foto's te verbergen en wil ze na de oorlog inbrengen als bewijsmateriaal voor de wandaden van de Nazi's.
Daar zitten ze in Neurenberg echter helemaal niemand op te wachten!
Dat feit maakt dit album schokkender dan vele andere – soortgelijke – strips...(HH)

Interesse? Koop het album hier!