Stripboek van de maand april 2011 
Medz Yeghern - het grote kwaad HC
Cossi & Paolo

 

Een aangrijpend verslag over de genocide die Turkije pleegde op de Armeense minderheid in het land in de periode 1914-1916. Miljoenen Armeniërs kwamen om door systematische uitroeiing. Het plan was tijdens een geheim congres in 1911 in Saloniki opgezet en zou in drie fases worden uitgevoerd. Eerst werden leger en bestuur gezuiverd, vervolgens werden alle weerbare mannen gedood en tenslotte de overgebleven vrouwen, kinderen en bejaarden. Deze laatste groep werd op een mars zonder einddoel de Syrische woestijn ingejaagd om daar van honger, dorst en ontbering om te komen en achtergelaten als voer voor de wilde dieren. Het tijdperk was goed gekozen. Door de Eerste Wereldoorlog had het buitenland wel wat anders aan het hoofd dan de Turkse binnenlandse politiek. Men kon dus zijn gang gaan.


Medz Yeghern - Het grote kwaad is een wrange indrukwekkende, droevig stemmende aanklacht tegen de wereld. Aan de hand van enkele verhaallijnen over o.a. een Armeense soldaat, een Turkse jongen die hem met gevaar voor eigen leven helpt vluchten en een Duitse soldaat die verslag doet van de gebeurtenissen, wordt het verleden tot leven gewekt.
De analogie met de holocaust is verpletterend: er is een vastomlijnd plan, ook de Armeniërs worden als untermenschen gezien. Jegens hen vindt een onvoorstelbare wreedheid plaats. Net als de Joden tijdens de deportaties van de Tweede Wereldoorlog waren ook de Armeniërs van mening dat ze naar een andere plek werden overgebracht waar ze verder konden leven...
De echte boodschap van dit boek is: een genocide die doodgezwegen wordt maakt de volgende massamoord mogelijk.

 

(FTH)