In het eerste door Nederlanders getekende Blake & Mortimer-album De vallei der onsterfelijken deel 1 trakteren striptekenaars Peter van Dongen en Teun Berserik ons op een paar leuke gastoptredens.
Allereerst is pater (én stripheld) Govert Suurbier (1) getuige van Olrik's vlucht met de rode vleugel (2)...
Balbo tijfelde eerst nog of 't 'm was, maar het 'vader Govert' in het tekstblok boven het rechterplaatje neemt alle twijfel weg (3).
Het is 'm!

 

 


Verderop in hetzelfde album bewijzen de auteurs dat ze hun Kuifje goed kennen.
Eén van de mannen die Mortimer in de lobby van het Peninsula hotel ontmoet is William Gibbons (4).
Net zo chagrijnig als de oorspronkelijke Gibbons met wie Kuifje het in De blauwe lotus aan de stok krijgt (5).
 

 

Nog steeds in hetzelfde album vinden we even later in het café The lost sailor een erg bekende 'sailor' terug (6)...
Kapitein Haddock, de boezemvriend van Kuifje zit er zijn zonden te overdenken... 

 

In het tweede deel, het 26e Blake & Mortimer-verhaal gaan de auteurs gewoon verder en maken tekenaars Teun Berserik en Peter van Dongen gebruik van beeldrijm.
De scene met de drie figuren die opduiken uit de mist (7) rijmt qua beeld met een beroemde scene uit Edgar P. Jacobs S.O.S. meteoren (8)...


 

 

 

Helemaal aan het eind van dat verhaal duikt een figuur op die we kennen uit de reeks (9), maar die geen enkele relatie heeft tot dit verhaal De vallei der onsterfelijken deel 2 De duizendste arm van de Mekong.
Het is professor Grossgrabenstein, die een rol vervult in Het mysterie van de grote piramide (10).
De vallei der onsterfelijken speelt af zich tussen Het geheim van de Zwaardvis en Het mysterie van de grote piramide, misschien is het een grapje van de auteurs waarmee vooruit verwezen wordt naar wat nog komen gaat?


 

 

 

Het derde Dark Dragon Agatha Christie-album Moord in de bibliotheek speelt zich - behalve in die bibliotheek - ook gedeeltelijk af in Hotel Majestic te Danemouth. Daar verblijven beroemde gasten, want wie zien we rechts aan een tafeltje zitten (11)?


 

 

 

Juist! Blake en Mortimer. Tekenaar Olivier Dauger kreeg blijkbaar plezier in de creaties van Edgar P. Jacobs, want op de volgende pagina's voert hij Blake (12) nog tweemaal op...


 

 
Nou, nog één keertje dan, om het af te leren (13)...


 

 

Kuifje figureert hieronder in tekeningen van Rob-Vel. Rob(ert) Vel(ter) was de eerste tekenaar van Robbedoes, van 1938-1943. In die tijd waren er nog nauwelijks Europese striphelden.
Voor de voorkant van een Franstalige bundeling van zijn Robbedoes-werk tekende Velter in 1975 dan ook een Robbedoes die door de ooievaar gedropt wordt tussen een heel stel Amerikaanse stripfiguren uit de jaren dertig: Popeye, Tarzan, Mickey Mouse, Flash Gordon, Winnie Winkle, Dick Tracy en noem maar op. De weinige Europeanen in het groepje zijn Jo & Suus (zonder Jokko), Beccasine en Kuifje... (14)
Rechts deed hij in 1970 ongeveer hetzelfde (15) toen hij door uitgeverij Dupuis gevraagd werd nog eenmaal een stripje aan te leveren voor het dan 33-jarige blad Robbedoes.
Naast Kuifje & Beccasine zien we wederom een stel Amerikaanse helden waaronder Superman, Het Fantoom en Felix de kat.

 

 

In het korte Gilles de Geus-verhaal Beeldenstorm slaapt Gilles te Brussel in een beeldennis.
De twee beelden in de andere nissen kwamen Balbo bekend voor. Het zijn Kuifje (16) en Robbedoes (17)!

 

 

 

Dat was het weer voor deze keer, dank aan al mijn collega-stripfiguren en tot een volgende Vlooien met Balbo!

 

Balbo de Strip-Aap