Recensie XIII Mystery 5
Steve Rowland
door R.Guerineau & F. Nury


 

Steve Rowland – het vijfde deel in de XIII spin-off serie XIII Mystery – hangt van alle totnogtoe verschenen delen het meest op de moederserie. Dat is met een hoofdrolspeler als Steve Rowland onvermijdelijk.
In de oorspronkelijke XIII serie is zijn levensgeschiedenis al voor een groot deel openbaar gemaakt. Anders dan bij De Mangoest, Irina, Majoor Jones en Kolonel Amos, valt er voor schrijver Nury
op wat jeugdgebeurtenissen na weinig toe te voegen aan datgene wat we al wisten van Rowland. Dat maakt dat dit vijfde deel niet veel verrassingen biedt, al valt er op het scenario van Nury en de tekeningen van Guerineau (Zang van de vampiers) an sich niets aan te merken.Voor nieuwkomers op het gebied van XIII is Steve Rowland misschien best de moeite waard, maar wie de serie XIII kent zal, net als ik, moeite hebben om dit album los te zien van de XIII serie.  Iets wat met de overige delen van XIII Mystery juist zo bijzonder maakte...

 


(HH)