van Lawrence.
Don is dan ook opgeleid in de studio van Frank Hampson (de bekenste Engelse Dan Dare tekenaar).
Veel van de Dan Dare-tekenaars (waaronder Lawrence zelf) maakten halverwege de jaren zestig de overstap naar het team van TV Century 21. De poppenseries van Gerry Anderson waren zo populair geworden dat het bedrijf besloot er een jeugdtijdschrift aan te wijden.
In dat tijdschrift TV Century 21 werden strips gepubliceerd van Captain Scarlet, Fireball XL5, Stingray en natuurlijk die van de Thunderbirds. Alle poppenseries van Gerry Anderson werden er in ondergebracht als in één universum. Het gebruik van een krantenpagina-achtige voorkant versterkte de indruk dat het hier om een echt bestaande wereld ging, wat de strips (en de poppenseries) een extra dimensie gaf.

Uitgeverij Reynolds & Hearn is een tijdje geleden begonnen met het bundelen van deze verhalen. Ze hebben daarvoor zoveel mogelijk de originele pagina’s gebruikt en het resultaat is fantastisch! De kleuren spatten van de pagina’s en het valt op hoe goed het tekenwerk is. De tekeningen werden – net als bij Dan Dare en later Storm – niet zozeer getekend en vervolgens ingekleurd als wel direct geschilderd. Tekenaars als Ron Embleton en Mike Noble leveren prachtig werk af, maar de slagroom op de kers is het werk van Frank Bellamy. Onder zijn handen werd de Thunderbirds het beste wat het blad te bieden had. Bellamy experimenteert stevig met de pagina-indeling en gebruikt de meest vreemdsoortige kaders om zijn tekeningen kracht bij te zetten, je moet ’t zien om ’t te geloven. Hij laat zonder enige schroom een raket dwars over de pagina opstijgen en schikt alle andere plaatjes daar dan omheen. En het werkt, je ziet de raket als het ware loskomen van het papier!
Er is na Bellamy in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook flink geëxperimenteerd met kaders en pagina-indeling door types als Druillet, maar die haalden geen van allen de natuurlijke flow die Bellamy wel aan zijn strips meegeeft.
Tja, en dan die explosies… Niemand kan zo mooi explosies tekenen als Bellamy.
Eigenlijk zou er eens een mooi dik boek moeten verschijnen met alle Thunderbirds-verhalen van Bellamy.
Tot die tijd moeten we het met doen deze bloemlezingen.
Graag!

(HH)