Recensie De nieuwe avonturen van de kunst HC door Willem

Recensie De nieuwe avonturen van de kunst HC door Willem

 

Recensie De nieuwe avonturen van de kunst HC
door Willem

 

Tjonge... dát is lang geleden, dat we Willem op het tekenen van strips konden betrappen!
Bernard Holtrop – zoals zijn echte naam luidt – tekende in de roemruchte jaren zestig voor bladen als Aloha en Hitweek.
Zijn kriebelige tekeningetjes werden vooral aangewend om de gevestigde orde belachelijk te maken en er was geen taboe of Willem zou het wel even doorbreken. Vooral mensen met macht moesten het bij hem ontgelden (hij werd zelfs aangeklaagd wegens majesteitsschennis).
Niet zelden tekende hij machthebbers in compromiterende houdingen, of tot hun knieën in het bloed van hun onderdanen staand. Het leverde een aantal schokkende, maar gedenkwaardige albums op als De vrolijke zelfmoord, De lotgevallen van Piet Por en Storm over Batavia.
Willem tekende ook een strip over de avonturen van prins Bernhard, die alleen in het Frans verscheen. Willem had het hier in Nederland namelijk al gauw gezien en emigreerde in 1968 naar Frankrijk, waar hij zich aansloot bij bladen als Charlie Hebdo.
Het is aan zijn afkeer van vergaderingen te danken dat hij niet omgekomen is bij de aanslagen op de redactie van dat blad. Willem was nog naar de vergadering onderweg met de trein toen de aanslag gepleegd werd...


Zijn vertrek naar Frankrijk verklaart gedeeltelijk de radiostilte die hier al weer jaren heerst rond zijn werk (in Frankrijk verscheen regelmatiger nieuw werk), maar het komt ook omdat Willem zich meer en meer ging toeleggen op het maken van politieke cartoons, in plaats van op strips.
Zo nu en dan werd er eens een boekje van hem vertaald, maar strips van zijn hand hebben we jarenlang moet ontberen hier in de lage landen.
Tot nu! De nieuwe avonturen van de kunst bevat bijna honderd korte portretten van bekende kunstenaars in stripvorm.
Natuurlijk worden alle kunstenaars in de maling genomen en Willem heeft nog niets van zijn scherpte verloren. Subtiel is hij niet altijd en zijn verhaaltjes zullen niet iedereen aanspreken. Willem blijft een oude provo, zijn doel is en blijft schockeren en wakker schudden.


Natuurlijk zijn niet alle 'biografietjes' even sterk, maar nu en dan schiet Willem behoorlijk raak.
Zoals wanneer hij verklaart waarom Hitler afgewezen werd voor de kunstacademie – met alle gevolgen van dien – of hoe Johannes Itten het Bauhaus om zeep hielp.
Veel van de kunstenaars in dit boek zult u kennen, maar even zo vele wellicht niet. Daarom is achterin het boek een kunstenaarsindex opgenomen met biografische gegevens over elke door Willem lekker oneerbiedig onder handen genomen kunstenaar.
Willem geeft blijk van grote kunstkennis en brengt een bonte groep mensen bij elkaar die de twintigste eeuw cultureel vorm hebben gegeven – of hebben geprobeerd die te ontwrichten.
Willem probeert op zijn beurt om al deze grootheden van hun voetstuk te stoten en terug te brengen tot menselijke proporties.

 

 

(Hans Hartgers)

Interesse? Koop het album hier!