Recensie Roodbaard integraal 7 HC Zwendel in ebbenhout & Opstand in Jamaica door Patrice Pellerin & Jean-Michel Charlier

Recensie Roodbaard integraal 7 HC Zwendel in ebbenhout & Opstand in Jamaica door Patrice Pellerin & Jean-Michel Charlier 

 

Recensie Roodbaard integraal 7 HC
Zwendel in ebbenhout & Opstand in Jamaica
door Patrice Pellerin & Jean-Michel Charlier

 

Goed nieuws: Sherpa gaat dóór met de integrale uitgaven van Roodbaard. Zeker was dat ze alle door Hubinon-verhalen zouden gaan bundelen, bij genoeg belangstelling zou ook de rest van de reeks volgen. Artistiek gezien mogen een aantal van de latere albums dan minder interessant zijn (zowel qua tekenwerk als wat de verhalen betreft), ze zijn tegenwoordig zó moeilijk te vinden dat alléén dat feit al een heruitgave rechtvaardigt.
Wie echter denkt met het zevende deel van de complete Roodbaard lekker door te kunnen lezen waar de zesde integrale ophield, die komt bedrogen uit. Om de één of andere reden is er voor gekozen om eerst de twee albums die door Patrice Pellerin getekend werden te bundelen.


De verhalen in deze bundel vallen eigenlijk búiten de gewone Roodbaard-reeks. Jijé had het tekenwerk van de reeks van Hubinon overgenomen, maar overleed in 1980, na bijna 3 albums voltooid te hebben. Charlier ging op zoek naar een vervanger en vond via Giraud – die met Charlier aan Blueberry werkte – de jonge Pellerin. Pellerin had nog niet eerder een strip getekend, maar verdiende zijn brood met het maken van historische illustraties voor boeken.
Net als bij Giraud destijds besloot Charlier de gok te wagen met een beginnend tekenaar in zee te gaan, maar hij liet Pellerin niet het onafgemaakte verhaal van Jijé voltooien. Daarvoor had hij Christian Gaty bereid gevonden. Pellerin moest een separate reeks Roodbaard-avonturen gaan tekenen, een volwassener versie – iets waar ze heden te dagen een spin-off reeks als XIII mystery, De werelden van Thorgal of Alex senator van zouden maken – met doorleefde koppen en details á la Giraud's Blueberry.
De samenwerking met Pellerin leverde twee klassieke verhalen op, maar het project strandde toen ook Charlier overleed in 1989.
Aanvankelijk was Pellerin van plan 'zijn' Roodbaard-serie zelf voort te zetten. Er was al met Charlier overeengekomen dat Pellerin een groter aandeel in het verhaal voor zijn rekening zou nemen omdat Charlier eigenlijk te druk was om de tekenaar regelmatig van nieuwe scenario's te voorzien. Door allerlei verwikkelingen – die in het dossiergedeelte van deze integrale uitgave uit de doeken gedaan worden – kwam het er niet van. Pellerin veranderde een aantal details op de pagina's die hij al getekend had en Roodbaard werd De Havik!

 

Charlier toont zich met dit tweeluik opnieuw een zeer inventief auteur. Zijn albums bevatten zo'n beetje twee keer zoveel tekst als die van andere auteurs en je bent dan ook met deze bundel bijna een hele zondagmiddag onder de pannen. Hoewel de reeks wel vaak verhaalelementen recylet is dit twee albums tellende verhaal toch weer erg origineel te noemen. Charlier's vertelling gaat over de slavenhandel en is maatschappijkritisch, maar niet prekerig.
Het conflict tussen Roodbaard en Erik – dat ook hier weer oplaait en nogal rigoreus practisch door Roodbaard wordt opgelost – houdt het levendig en geloofwaardig, al neemt Charlier hier en daar wel een loopje met de natuurwetten.
Pellerin's tekenwerk is van meet af helemaal in orde, en gedurende deze twee albums zie je zijn stijl steeds verder loskomen van de invloed van Giraud. Zijn tekenwerk wordt steeds helderder, iets dat uiteindelijk in André Juillard-achtig tekenwerk zal eindigen. Ook ging Pellerin vanaf het tweede Roodbaard-verhaal zélf zijn inkleuring doen, iets dat hij zeer goed kan en dat zijn werk nóg meer aan dat van Juillard doet denken.
Veel tekenaars die gedetailleerde historische verhalen tekenen verliezen daarbij hun schwung. Niet Pellerin, het is allemaal even soepel en sierlijk.
Deze heruitgave maakt strips beschikbaar die lang niet meer te krijgen waren en die je nog slechts voor fikse prijzen op de antiquarische markt kon vinden, maar maakt ook eens te meer duidelijk wat een geweldig talent Patrice Pellerin is.
...En van het begin af aan al was!

(HH)

Interesse? Koop het album hier!