Eerste Wereldoorlog in strip

 

 

Met het verschijnen van de nieuwe Tardi De grote slachting is mijn belangstelling meteen gewekt. Tardi heeft opnieuw zijn grote thema van stal gehaald: De Eerste Wereldoorlog. Het 'mooie' van Tardi's verbeeldingen van de oorlog van 1914-1918 is dat hij die oorlog in al zijn smerigheid en hevigheid toont. Geen gezellig boekje over heldhaftige soldaten, maar een documentaire over wat 'de grote oorlog' was: de hel op aarde. Een zinloze strijd die op de ouderwetse manier uitgevochten werd, in de loopgraven, met het bajonet op het geweer. Qua manier van oorlogvoeren was er sinds Napoleon weinig veranderd. Het wapentuig was echter wel dóór ontwikkeld en dat maakte de slachting er alleen maar groter op. Al zeer vroeg in zijn carrière probeerde Tardi de Eerste Wereldoorlog tot een strip te verwerken, maar het mislukte. Zijn verhaal Een banale periode werd geweigerd door Pilote. In 1993 slaagt Tardi er wel in zijn obsessie om te zetten in een hele goede strip: Loopgravenoorlog. In zijn voorwoord motiveert hij zijn onderwerpkeuze: 'Loopgravenoorlog is niet het werk van een historicus. Het is niet het verhaal van de Eerste Wereldoorlog in stripvorm, maar een niet-chronologische reeks situaties, beleefd door mensen die de modder in werden gestuurd en daar duidelijk niet blij mee waren.'
Tardi's afkeer van - en fascinatie voor -het fenomeen Eerste Wereldoorlog is meteen duidelijk.
Loopgravenoorlog is met afstand de beste strip over de Eerste Wereldoorlog die ik ken.

De grote slachting
is een niet zozeer een vervolg op Tardi's magnum opus Loopgravenoorlog, alswel een nieuwe blik op de periode met een andere invalshoek. Deze keer wél veel meer historisch. Samen met Verney slaagt Tardi er in een globaal overzicht te geven van de gebeurtenissen tussen 1914 en 1919. Het uitgebreide dossier achterin (een kleine 40 pagina's) voegt daar nog eens het nodige aan toe.

Vreemd genoeg is er verder over deze oorlog weinig in stripvorm verschenen, in tegenstelling tot zijn opvolger, de Tweede Wereldoorlog, waar veel over geschreven en getekend is en wordt. Tien boeken hebben we kunnen vinden (De grote slachting meegerekend) en we presenteren ze in volgorde van kwaliteit - de beste het eerst - maar dat is een kwestie van persoonlijke smaak, natuurlijk...

(HH)

Ken je méér strips die over de Eerste Wereldoorlog gaan, mail het ons! Je kunt meediscussiëren over de vraag of Loopgravenoorlog ook volgens jou de beste Eerste Wereldoorlog-strip is in de rubriek Strip-Aap Poll!

 

Als je één strip over WOI gaat
lezen, dan moet deze het zijn.
Topklasse!
Mooi, beknopt verteld overzicht van
WOI. Er is ook een deel over WOII.
Wat ouderwets, maar erg goed!
Dromerige strip over een soldaat
in een loopgraaf. Surrealistisch.
Vroeg werk van Comes.
Slechts een gedeelte van deze de-
tective speelt zich in de loopgraven
af. Erg goed verteld in 2 delen.
Kruising tussen een oorlogsverhaal
en streekroman. Typische sfeer-
volle landschappen van Servais.

In deze strip ligt de nadruk op de
onderlinge spanningen die in een
loopgraaf onvermijdelijk zijn.


WOI strip van tekenaar die ook
De verborgen geschiedenis tekent.
Tot nog toe twee delen verschenen.
Toetje van Tardi. Verbindt twee
Tardi strips met elkaar: Loopgra-
venoorlog & Laatste der laatsten.
Ypres memories
Uitgebreidere versie van
het uitverkochte Henry's dagboek
6 Korte verhalen in zwart-wit over
het leven in de loopgraven.
De auteur wees ons er zelf op!
Verscheen nadat wij ons overzicht
publiceerden...