De Fransen geven zich over en de Russische kapitein belooft de gravin dat ze goed zullen worden behandeld. Niets is echter minder waar. De Kozakkken verkopen de drie resterende Fransen als slaven aan een Russische boer, die hen behandelt als beesten, wat hun ontsnappingsdrang alleen nog maar aanwakkert. Na vele mislukte pogingen is alleen Jean Baptiste nog over. Dankzij Anja, de dochter van de hereboer die hem heimelijk voedsel toeschuift en hem uiteindelijk helpt te ontsnappen op de dag dat de gravin op wier landerijen ze zich bevinden het gehucht bezoekt. De gravin is Marjana maar Jean Baptiste durft haar niet te benaderen en vlucht...
Einde van dit deel.

 

(FTH)