Recensie Explora 1 & 2 HC
Mary Kingsley
Magellaan
door Clot en anderen


 

Naast strips mag ik ook graag reisboeken lezen. Liefst zou oud mogelijk, uit de tijd dat ergens naar toe reizen nog betekende dat je je in volkomen onbekend gebied begaf. Voor de aanvang van de 20e eeuw waren er nog hele continenten totaal oningevuld op de kaart, daar was nog geen blanke geweest. Terra (en Mare) incognita.
Ik was dan ook blij verrast toen Glenat twee deeltjes in een nieuwe serie uitbracht die precies dit soort reizen voor striplezers gaat verkennen. Het eerste deel in de collectie Explora is Magellaan, over de eerste zeevaarder die de hele wereld rondvoer.
In een stripboek van 46 pagina's kun je natuurlijk nooit zoveel kwijt als in een uitvoerige biografie, maar Naar het einde van de wereld geeft een mooi overzicht van het leven van Magalhaes, dat overigens halverwege de reis kortgesloten werd. Magellaan is dus tóch niet de eerste mens die de hele wereld rond voer – zoals de geschiedenis-boekjes ons leerden? Toch wel. Het laatste traject van zijn reis had hij namelijk al eens eerder afgelegd...
Zijn dood – officieel overleed hij aan de gevolgen van een gevecht met de bewoners van het eiland Mactan – krijgt in dit verhaal een meer spectaculaire oorzaak. Of dat historisch gezien juist is weten de auteurs net zo min als de historici. Er is eigenlijk niets over bekend. Het geeft echter wel de spanningen weer die er aan boord van Magellaan's schepen heerste. Net als bij de reis van zijn voorganger Columbus waren er zeelieden aan boord die twijfelden aan de juistheid van Magellaan's theorieën. Zeker toen land uitbleef en de honger begon te knagen zullen een aantal van hen aan muiterij hebben gedacht. Wat dacht die gek wel niet? De wereld rondvaren, dat kón toch helemaal niet!
Dankzij de zeestraat die naar hem genoemd is slaagde Magellaan's bemanning er – 27 jaar nadat Columbus dácht dat hij de Oost via de West had bereikt – in om de wereld in zijn geheel rond te varen. Dat hebben de auteurs Clot, Verguet en Orenge mooi in beeld gebracht.Het oordeel over het tweede deel valt wat minder gunstig uit. Dat ligt niet aan de protagonist Mary Kinglsey. Die is wonderlijk genoeg. Zij was haar hele leven aan huis gekluisterd geweest, waar zij voor haar zieke moeder diende te zorgen. Haar vader was een soort van ontdekkings-reiziger met een fascinatie voor de binnenlanden van Afrika.
Mary las zich een slag in de rondte in de bibliotheek van haar vader en toen ze eindelijk haar handen vrij had vertrok ze naar Afrika. Het is enigszins raadselachtig wat ze daar nou precies wilde gaan doen. Zichzelf bewijzen? Op zoek naar haar vader? Wie zal het zeggen.
Feit is wel dat ze één van de eerste vrouwen was die zich in een dergelijke situatie begaf. En met succes, ze overleefde haar helse tocht door het equatoriale oerwoud en schreef er een prachtig boek over. Dat boek staat overigens niet vol met avontuurlijke verhalen, maar meer met nuchtere beschouwingen. Ik vind de keuze om juist Kingsley's verhaal te verstrippen dan ook niet zo'n gelukkige.
Mathieu & Dorison lezen tussen de regels van haar boeken door en wagen zich aan nutteloos hineininterpretieren. Ze proberen er een Hollywood-verhaal van te maken. Nergens in Mary's boeken staat iets over een romantische relatie met een Afrikaan. Door juist dat het verhaal in te sleuren gaat het bijzondere van Kingsley's boek en wezen verloren. Ze komt over als een hedendaagse vrouw, maar stamt uit een tijd waarin vrouwen een heel andere rol speelden in de samenleving. Geen rol, eigenlijk. Ze was een Victoriaanse dame die in in dezelfde kledij het oerwoud in wandelde als ging zij een ommetje maken door Londen. Paraplu, hoedje... bizar!
Een bijzondere vrouw. Deze strip doet haar geen recht... En ook de lezer niet, je krijgt sterk de indruk dat de auteurs je intelligentie onderschatten als je dit zit te lezen.

 


De uitgebreide dossiers achterin de albums zijn informatief en boeiend en met de uitvoering is niets mis, al zijn de tekeningen van deze eerste twee delen niet bijzonder en hadden het wat mij betreft ook twee softcovers mogen zijn.
Dat was voor de verkoop ongetwijfeld beter geweest.
De volgende twee delen zullen gaan over de veelzijdige Burton, die door Azië, Afrika en beide de Amerika's reisde en over Fawcett, de eerste gediplomeerde ontdekkingsreiziger (al zou dat diploma geen garantie blijken voor een goede afloop).
Toch wel een goed idee van de uitgever om met de collectie Explora op ontdekkingsreis te gaan!

 


(HH)