de kwaliteit van de strips in Blazing Combat dat uitgever James Warren er na vier nummers al de brui aan gaf.
Met de complete heruitgave van Blazing Combat (in het engels) krijgen we – behalve een aantal van de beste oorlogsstrips ooit – ook het volledige verhaal van Blazing Combat's ondergang te horen.
Blazing Combat
was – net als Warren's andere publicaties Creepy, Eerie en 1984 – zwaar geïnspireerd op de comics van EC. Naast de bekende horrorcomics had EC destijds ook een tweetal oorlogsstrips: Frontline combat en Two fisted tales. Over deze twee titels zwaaide Harvey Kurtzman de scepter. Niet tevreden met een onnozel verhaaltje deed Kurtzman voor elke strip uitgebreid onderzoek en liet de verheerlijking van de Amerikaanse soldaat, zoals die in veel comics van die tijd heel normaal was, helemaal varen. In plaats daarvan schreef hij kritische oorlogsverhalen, waarin hij de oorlog vanuit menselijk oogpunt, niet vanuit heroïsch oogpunt, benaderde. Vaak was de zinloosheid van oorlog het hoofdthema van Kurtzman's oorlogsstrips.
EC moest halverwege de vijftiger jaren wegens een hetze al haar uitgaven (behalve Mad) staken, maar de kruistocht van de moraalridders was toen nog vooral gericht tegen de horrorstrips van de uitgeverij. De tijd was blijkbaar nog niet rijp voor een morele strijd tegen de 'linkse opruiende verhaaltjes' van Kurtzman.
Die tijd brak aan in 1965, toen Blazing Combat in de kiosken belandde. Nou ja, niet overal... Het Amerikaanse leger had er reuk van gekregen en verbood de verkoop van Blazing Combat op en in de buurt van legerbassisen. Ze hadden hun handen vol met de oorlog in Vietnam en de negatieve pers daarover, een anti-oorlogstrip konden ze daarbij niet gebruiken. The American Legion mengde zich in de zaak en liet herhaaldelijk weten dat het lezen van dergelijke strips niet patriottistisch zou zijn. Altijd al een zwaarwegend argument in een land als Amerika, en nog...
Blazing Combat
werd bijna overal geweerd en stierf een veel te vroege dood.
Maar goed, eigenlijk gaat het daar niet om; het gaat om de strips en die zijn fantastisch.
Zó goed dat zelfs het Amerikaanse leger er bang van werd...

(HH)