Recensie Peking - Oorlog in de diplomatenwijk
door Fred de Heij, Ger van Wulften en Peter Mennen


 

Peking – Oorlog in de diplomatenwijk vertelt een stukje Nederlandse geschiedenis waar maar weinig weet van zullen hebben: In de Eerste Wereldoorlog werkte jonkheer Frans Beelaerts van Blokland in Peking als gezant van de Nederlandse regering. Aangezien Nederland buiten die oorlog wist te blijven zou je mogen verwachten dat Beelaerts van Blokland politiek gezien weinig last ondervond van de strijd die in het verre Europa woedde, maar toen China maatregelen uitvaardigde tegen de Duitsers in China werd Beelaerts van Blokland ineens gebombardeerd tot hun belangenbehartiger. Geen gemakkelijke taak, die nog bemoeilijkt werd door de machtsstrijd die er dan woedt in China.

 


Het verhaal van Beelaerts van Blokland wordt verteld aan de hand van originele documenten en foto's, die deze keer niet enkel als documentatiemateriaal voor verhaal en tekeningen worden gebruikt, maar lijfelijk opduiken in de strip: Vormgever Ger van Wulften heeft historisch materiaal uit het Nationaal Archief in Den Haag verwerkt in de strippagina's van Fred de Heij. Dat geeft de strip een extra historisch tintje en werkt over het geheel genomen goed.
Peter Mennen heeft geprobeerd een logisch verhaal te vertellen aan de hand van de informatie die over deze periode bekend is. Hij beperkt zich daar bij niet enkel tot de diplomatieke gebeurtenissen, maar neemt ook de familiaire gebeurtenissen rond Beelaerts van Blokland, diens commandant Haro van Hemert en de opstandige Chinese generaal Chang Hsun, in zijn verhaal op.
Het scenario dat er uiteindelijk uitrolt is niet slecht, maar toch slaagt hij er niet helemaal in er een boeiend relaas van te maken.
De extreem ingewikkelde situatie en de vele politieke verwikkelingen staan een goede vertelling feitelijk in de weg. Als Mennen er even afstand van neemt en vertelt over het vertrek van Beelaerts' vrouw en kinderen naar Nederland, of over de diefstal van het geld van de Duits-Aziatische bank – door Nederlandse mariniers – wordt zijn scenario er een stuk beter op.
Dat is allemaal geen kritiek op het werk van Mennen: Misschien moeten we concluderen dat de situatie in Peking 1917 te ingewikkeld was om er een goed leesbaar stripboek van te maken, temeer daar er voor de hedendaagse lezer weinig herkenbare aanknopingspunten zijn. China en haar interne politiek staat – letterlijk – ver af van de meesten van ons.
Daarmee is Oorlog in de diplomatenwijk een dappere poging die vanuit historisch oogpunt interessant is, maar geen denderende strip oplevert.

 

 

Het tekenwerk van De Heij en de manier waarop Van Wulften daar foto's uit die tijd in verwerkt heeft maken dit album toch tot een hebbedingetje. Een fraaie samensmelting van fotografie, vormgeving en striptekenkunst.

 


(HH)