Recensie Nieuwe tijden HC
door Eric Warnauts & Gus Raives
(Collectie Getekend)


 

Thomas Deschamps keert in 1938 terug naar zijn geboortedorp in de Ardennen om zich over de erfenis van zijn oom te ontfermen.
Thomas is het dorp min of meer ontvlucht nadat zijn geliefde Alice voor zijn broer, die notaris is, heeft gekozen. Na een verblijf in de Congo waar hij het koloniale leven met volle teugen heeft genoten is hij dan nu terug. En daar is niet iedereen even blij mee. Zijn boezemvriend Joseph is inmiddels pastoor geworden van deze parochie. Tussen Thomas en zijn broer heerst een bittere vete. Charles verwijt hem zijn lichtzinnigheid en linkse ideeen. Thomas van zijn kant vindt zijn broer een reactionaire fascistenvriend. Joseph probeert een soort koude vrede tussen de twee te bewerkstelligen.

 

De wereldgebeurtenissen laten ook het dorp niet onberoerd. Asunta, een Spaanse die aan de kant van de Republiek heeft gevochten, vindt onderdak bij Thomas maar zij voert eveneens in Belgie luidruchtig actie tegen het ook daar opkomende fascisme. Daar maakt ze geen vrienden mee. Charles maant Thomas dan ook haar een beetje in toom te houden. Natuurlijk laat deze zich niet door zijn broer de wet voorschrijven. Als dan ook in Belgie de Tweede Wereldoorlog uitbreekt wordt de situatie nog veel gecompliceerder.

 

 

Warnauts heeft een hele woelige en interessante tijd genomen als achtergrond voor zijn verhaal maar integreert deze gegevens toch onvoldoende, ondanks de bijgeleverde documentatie. Het is geen geheel maar een veelheid van fragmenten en verhaallijnen die in een boek zijn gestopt.
Zo blijkt broer Charles duidelijk een dubbelrol a la Schindler te hebben gespeeld en wordt zijn lichaam bij toeval gevonden in zijn auto op de bodem van de rivier die de streek doorkruist doorzeefd met kogels uit een tommygun.
Veel meer wordt met dit gegeven niet gedaan. Net zo min als met de verhouding tussen Thomas en Lucie, de zuster van Joseph. Ze weet alles van de liefde tussen Thomas en Alice en verwijt hem laf te zijn geweest toen hij had moeten doorpakken om Alice de zijne te maken. Maar is zij ook verliefd op Thomas geweest? Het blijft vaag. Zij komt min of meer toevallig het verhaal binnengewandeld, zonder er een echt onderdeel van te worden.
Vergeleken met vorige boeken is het tekenwerk van Guy Raives er met Nieuwe tijden wel flink op vooruitgegaan.
Een steviger scenario zou de zaak compleet maken want het is zonder meer een interessant boek dat uitnodigt om gelezen te worden.(FTH)